top of page
Anker 1
Ontwerp zonder titel.jpg

Tax Shelter - WIN/WIN/WIN

Tax Shelter is een fiscale regeling die de productie van audiovisuele werken aanmoedigt.

WIN voor de kijker die kwaliteitsvolle fictie van eigen bodem krijgt. WIN voor bedrijven, die krijgen een aanzienlijk rendement. WIN voor de producent die meer budget kan aanwenden.

01

Historisch

Sinds 2004 kent België een Tax Shelter voor de Belgische film en TV fictie, en dit ter ondersteuning van de lokale productiesector. Het systeem ligt mee aan de basis van de indrukwekkende opmars van de Belgische films en reeksen, met succesproducties als die van de gebroeders Dardenne, Rundskop (Savage Film), The Broken Circle Breakdown (Menuet), Marina (Eyeworks), Le Fidèle (Eyeworks/ Savage Film), D5R (Warner Bros), Dertigers (Warner Bros) en De Twaalf (Eyeworks).

03

Wie kan investeren

Alle binnenlandse vennootschappen, Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen, Intercommunales en Kredietinstellingen

 

Uitgesloten zijn:

 

✔︎ Televisieomroepen

✔︎ Ondernemingen met als voornaamste doel de ontwikkeling en de productie van audiovisuele werken 

✔︎ Vennootschappen verbonden met productievennootschappen (art. 1:20 WVV)

Vennootschappen die genieten van een verlaagde belastingsvoet, lopen het risico op een lager netto rendement.

02

Type Producties

Met audiovisuele werken wordt bedoeld :

 

✔︎ Een fictiefilm (lange, gemiddelde en korte duurtijd), documentaire, kinder- en jeugdreeks of een animatiefilm voor bioscopen of televisie

✔︎ Een internationale productie die voldoet aan alle voorwaarden zoals beschreven in de wet

✔︎ Een televisiereeks

 

De productie moet door de bevoegde diensten van de Vlaamse, Franse of Duitse Gemeenschap zijn erkend als ‘Europees werk’.

04

Risico's en Garanties?

Een Tax Shelter-investering houdt enkele risico’s in:

  • Het niet (volledig) verkrijgen van het fiscaal voordeel mocht niet aan de spenderingsverplichting zijn voldaan

 

Zowel Eyeworks als Warner Bros garanderen in de Raamovereenkomst dat de Audiovisuele Producties enerzijds en de productie-, realisatie- en exploitatiemodaliteiten anderzijds voldoen aan de voorschriften van artikel 194 ter van het WIB.

Bijkomend sluiten wij  een verzekering af tussen de Producent en de Investeerder. De verzekering garandeert het fiscaal voordeel in het geval dat er slechts deels of geen definitief fiscaal attest wordt afgeleverd. De kosten van die verzekering zijn voor rekening van de Producent.

 

Daarboven, SCIO Productions heeft sinds de oprichting een trackrecord van 100%, alle finale attesten werden afgeleverd!
 

We raden de vennootschappen wel steeds aan zich te laten bijstaan door een fiscaal deskundige.

Hoe werk het?

Hoe werkt het? 

FISCAAL RENDEMENT*

5,25% Netto

FINANCIEEL RENDEMENT**

9,50% Netto

FINAAL RENDEMENT

14,75% Netto

Voorbeeld 2024 eerste jaarhelft
Zonder Tax Shelter
Met Tax Shelter
Tax Shelter Rendement Fiscaal Netto

5.25%

9,50%

14,75%

Conclusie:

Bedrijven die in de eerste jaarhelft van 2024 een Tax Shelter raamovereenkomst aangaan kunnen een netto rendement van 14,75%, zijnde 5,25% (fiscaal voordeel) en 9,5% (rentevergoeding), verwachten.

 

Het netto rendement van 14,75% is enkel van toepassing op vennootschappen die onderworpen worden aan de standaard belastingsvoet; 25,00%. Vennootschappen die genieten van een verlaagd tarief kunnen een lager netto rendement bekomen.

*Uw belegging geniet een vrijstelling van 421%. Het vrijgestelde bedrag wordt bijgevolg afgetrokken van uw belastbare basis en genereert een hogere belastingbesparing dan uw belegging. 

** Intrest op vooraankoop: Euribor interest + 4,5% (max 18 maanden) vanaf datum storting. 

Praktisch
Wat is de termijn?

3 maand om te storten
Voorlopige fiscale vrijstelling:
Gestorte sommen x 421%
(max 203% van de nominale waarde attest en max 1.000.000 per jaar
Interest op vooraankoop:
Euribor interest + 4,5% (max 18 maand) vanaf datum storting
Definitieve vrijstelling:
203% van het Tax Shelter Attest

Investeerder

Producent

Ondertekening Raamovereenkomst
18 maand om uitgaven te doen
Fiscale controle. Goedkeuring uitgaven
Fiscaal Attest
bottom of page